Ziziphi iimpawu zokuzalwa?

Sikwazisa ukuba yonke into malunga neendawo zokuzalwa ayikho isayensi. Ngoko ke sishiya intsimi yesayensi yezemvelo.
Abantu abaninzi banomdla kwesi sihloko, ngoko ke iziphumo zophando lwethu ukunika inkcazo echanileyo yezinto zokuzalwa.

Amatye okuzalwa | uJanuwari | EyoMdumba | EyoKwindla | UTshazimpuzi | UCanzibe | Isilimela | EyeKhala | EyeThupha | EyoMsintsi | EyeDwarha | EyeNkanga | EtiMnga

amatye okuzalwa

Ilitye lokuzalwa lilitye elinqabileyo elimele inyanga yokuzalwa komntu.

Isiko leNtshona

Umbhali-mbali wenkulungwane yokuqala ongumJuda uJosephus wayekholelwa ukuba kukho unxibelelwano phakathi kwamatye alishumi elinesibini kwisigcina-sifuba sika-Aron. Ukuchaza izizwe zakwaSirayeli, njengoko kuchaziwe kwiNcwadi yeEksodus. Iinyanga ezilishumi elinambini zonyaka, kunye neempawu ezilishumi elinambini zodiacac. Ukuguqulelwa kunye nokutolikwa kwendinyana kwiEksodus ngokubhekisele kwisigcina-sifuba kwahluka kakhulu. UJosephus ngokwakhe unika izintlu ezimbini ezahlukeneyo zamatye alishumi elinambini. UGeorge Kunz uthi uJosephus wabona isigcina-sifuba seTempile yesibini, hayi le ichazwe kwiEksodus. USt Jerome, ebhekisa kuJosephus, uthe iSiseko Stones seJerusalem eNtsha siya kufaneleka ukuba amaKristu asisebenzise.

Ngenkulungwane yesibhozo neyesithoba, kubhalwa inkolo enxulumanisa ilitye elithile nompostile, ukuze “igama labo libhalwe kwiLitye leSiseko, nakwisidima sakhe.” Ukuziqhelanisa kwaba kukugcina amatye alishumi elinambini kwaye unxibe elinye ngenyanga. Isiko lokunxiba ilitye lokuzalwa linye kuphela kwiinkulungwane ezimbalwa ezadlulayo, nangona abasemagunyeni bale mihla bengafani ngemihla. I-Kunz ibeka isiko ngenkulungwane yeshumi elinesibhozo ePoland, ngelixa iGemological Institute of America iyiqala eJamani kwii-1560s.

Uluhlu lwanamhlanje lwamatye okuzalwa alunanto yakwenza nesigcina-sifuba okanye iSiseko seSiseko sobuKristu. Iincasa, amasiko kunye neenguqulelo ezididayo zibasusile kwimvelaphi yabo, omnye umbhali ebiza uluhlu lwase-Kansas lowe-1912 “engenanto ngaphandle kwentengiso engenasiseko.”

Amanqaku okuzalwa

Imveli yamandulo yokuzalwa yendawo yamatyala okuzalwa asekuhlaleni. Itheyibhile engezantsi iqulethwe ngamatye amaninzi ayenziwa ngokukhetha, edla ngokubonisa isiko lesiPolish.

Kukho imibongo ehambelana nenyanga nganye yekhalenda kaGregory nelitye lokuzalwa. La ngamatye emveli oluntu oluthetha isiNgesi. UTiffany & Co upapashe le mibongo okokuqala kwincwadana ngo-1870.

Amatye okuzalwa namhlanje

Kwi-1912, ngomgudu wokumisa izakhiwo zokuzalwa, i-American National Association of Jewelers, ekuthiwa yiIelers of America, idibene ne-Kansas kwaye yamukelwa ngokusemthethweni uluhlu. I-Jewelry Industry Council yaseMelika ihlaziye uluhlu kwi-1952 ngokufaka uAlexandrite ngoJuni, isibulali ngoNovemba kunye nepinki tourmaline ye-Okthobha. Baphinde bathabatha indawo kaDisemba ka Zircon kwaye utshintshe izinto eziphambili / ezinye izinto ngoMatshi. I-American Gem Trade Association nayo yongezelela tanzanite njengelitye lokuzalwa likaDisemba kwi-2002. Kwi-2016, i-American Gem Trade Association kunye neeJellers of America zongezwa spinel njengelitye lokuzalwa elongezelelweyo ngo-Agasti. Umbutho wase-Bhritane weSizwe wase-Bhritane nawo uzenzele uluhlu lwabo olusemgangathweni lwamatye okuzalwa ngo-1937.

Amasiko aseMpuma

Izizwe zaseMpuma zibona uluhlu olufanayo lweempawu zamatye ezinxulumene nokuzalwa, nangona kunokuba zidibanise nantoni yokuzalwa kwinyanga, iigatye zidibene kunye nezidalwa zasezulwini, kunye neenkwenkwezi ziqeshwe ukucacisa iigemstones ezinxulumene kakhulu kunye nokunceda umntu othile. Ngokomzekelo, kumaHindu kukho amatshe angama-9 e-Navagraha. Amandla asezulwini aquka iiplanethi, kunye nelanga, nenyanga, eyaziwa kwiSanskrit njenge-Navaratna (iingubo ezithoba). Ekuzalweni, ishati yeenkwenkwezi ibalwa. Amatye athile anconywa ukuba agqitywe emzimbeni ukuze agweme iingxaki. Ngokusekelwe kwindawo yale mibutho esibhakabhakeni kwindawo efanelekileyo kunye nexesha lokuzalwa.

Amanqaku okuzalwa ngamasiko

InyangaInkulungwane ye-15 - 20US (1912)US (2016)Britani (2013)
uJanuwarigarnetgarnetgarnetgarnet
EyoMdumbaneametisteiHyacinth,
iparele
neametisteneametisteneametiste
EyoKwindlakwegazi, nejeyidikwegazi,
aquamarine
aquamarine,
kwegazi
aquamarine,
kwegazi
UTshazimpuziidayimani, isafireidayimaniidayimaniidayimani, rock akhazimlayo
UCanzibenelesmaradongeerubhinelesmaradonelesmaradonelesmaradoyikrizoprazi
Isilimelailiso lekati,
odidingeerubhi
ipareleIngxelo IweMpathombiipareleIngxelo IweMpathombi,
alexandrite
ipareleIngxelo IweMpathombi
EyeKhalaodidiebheriloilitye elinqabileyo elibomvuilitye elinqabileyo elibomvurubysi, nelesardiyo
EyeThuphasardonyxnelesardiyo, inyanga yenyanga, netopazisardonyxperidotperidotspinelperidotsardonyx
EyoMsintsichrysoliteisafireisafireisafirei-lapis lazuli
EyeDwarhayihakintoaquamarineyihakintotourmalineyihakintotourmalineyihakinto
EyeNkanganetopaziiparelenetopazinetopaziisibulalinetopaziisibulali
EtiMngailitye legazi, irubyodidii-lapis lazuliodidiZircon,
tanzanite
tanzaniteodidi

imposiso: Umxholo likhuselwe !!